Zrenjaninski edukativni centar u akciji zagovaranja jednakih mogućnosti za žene u oblasti rada

Uz podršku Instituta za održive zajednice, Zrenjaninski edukativni centar u ovoj godini realizovaće projekat  "Javno zagovaranje za jednake mogućnosti za žene u oblasti rada".

Jedan od ciljeva je stvaranje pravičnijih odnosa i eliminacija svih oblika diskriminacije žena u oblasti rada.

„Bavićemo se problemom diskriminacije kojoj su žene izložene prilikom zapošljavanja, na radu i prilikom gubitka posla. Skup aktivnosti će se odvijati na dva nivoa. Jedan je usmeren na žene, na njihovo osnaživanje i mobilisanje da uzmu veće učešće u odlučivanju o stvarima koje se njih tiču. Drugi je uticaj na relevantne institucije da stvore zakonski okvir i ostale preduslove za ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava žena” kažu aktivistkinje Zrenjaninskog edukativnog centra.

Trajanje projekta je godinu dana.