NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima organizovala je u Beogradu 1. i 2. marta 2012. godine međunarodnu Konferenciju o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije, prvu konferenciju o ovoj temi koja je ikad organizovana u Srbiji. Na konferenciji je bilo reči opravima radnika, radnoj eksploataciji kao obliku trgovine ljudima i poboljšanju politika u ovoj oblasti, kako u pogledu prevencije, otkrivanja i krivičnog gonjenja počinilaca, tako i u pogledu odgovarajuće identifikacije i tretmana žrtava radne eksploatacije.

Razlog za organizovanje konferencije sa ovom temom leži u činjenici da je radna eksploatacija kao oblik trgovine ljudima u porastu poslednjih nekoliko godina, što pokazuju ne samo podaci ASTRA SOS telefona, već i drugih relevantnih aktera u borbi protiv trgovnine ljudima u Republici Srbiji. Međutim, ovaj porast broja slučajeva nije praćen odgovarajućom reakcijom države, tj. još uvek postoje velike nedoumice i nedostatak znanja o tome šta je radna eksploatacija i na koji način je tretirati i procesuirati, dok programi pomoći i zaštite nisu prilagođeni potrebama nove kategorije korisnika. Uzlazni trend u broju otkrivenih slučajeva radne eksploatacije zabeležen je i u ostatku Evrope.

Beogradska Konferencija o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije, kao prva konferencija na temu trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji, okupila je učesnike iz Srbije, Evrope i Evroazije – predstavnike međunarodnih organizacija, relevantnih sindikata iz Srbije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva rada i socijalne politike, Inspektorata za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, NVO aktiviste iz zemlje i inostranstva, advokate, predstavnike policije i pravosuđa, koji su razgovarali i razmenjivali iskustva o različitim problemima u vezi sa eksploatacijom rada i trgovinom ljudima, i radili na formulisanju preporuka za unapređenje politika u ovoj oblasti.

Na početku konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja javnog mnjenja (reprezentativni uzorak od 2506 punoletnih građana Srbije) i fokus grupa (pet fokus grupa u kojima su odvojeno učestvovali nezaposleni, studenti, zaposleni, predstavnici sindikata i zaposleni u javnom sektoru – državne službe, NSZ, agencija za zapošljavanje ili omladinske zadruge) koja je ASTRA sprovela u oktobru 2011. godine u okviru projekta „Make it Work“ koji finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu.  Ovi rezultati su pokazali da građani Srbije radnu eksploataciju razumeju kao loše uslove rada i nepoštovanje radnog prava u tranzicionoj privredi; kada radnu eksploataciju posmatraju u kontekstu trgovine ljudima, ispitanici je vide kao nešto daleko od njihovih života i njihove stvarnosti, iako u velikom procentu kažu da su i sami primali sumnjive poslovne ponude ili da su njihovi prijatelji, poznanici ili bliske osobe imali iskustvo radne eksploatacije; konačno, uprkos praksi, muškarci se nikako ne percipiraju kao moguće žrtve trgovine ljudima.

O praktičnim aspektima borbe protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije govorila je Natalia Hofman iz moskovske kancelarije Međunarodne organizacije rada, Jeroen Beirnaert iz Međunarodne sindikalne konfederacije govorio je ulozi sindikata u suzbijanju trgovine ljudima, dok je Olivera Otašević predstavila ASTRINO iskustvo i praksu u pružanju pomoći žrtvama radne eksploatacje. U sesiji koja je razmatrala pravosudnu praksu u suzbijanju prinudnog rada kao oblika trgovine ljudima, advokati iz Poljske Joanna Dabrowska-Samsel i Ernest Samsel govorili su o svom iskustvu zastupanja žrtava radne eksploatacije, Alovsat Alijev iz Azerbejdžanskog migracionog centra i Zoran Stojkov, advokat iz Beograda govorili su o slučaju „SerbAz“ iz ugla NVO u Srbiji i Azerbejdžanu, dok je Hoang Do Duy, aktivista iz Češke, predstavio slučaj radne eksploatacije na šumskom gazdinstvu u Češkoj. U trećoj sesiji, Klara Skrivankova iz organizacije Anti Slavery UK je govorila o prekograničnoj trgovini ljudima i kako je ona povezana sa velikim sportskim događajima, Victoria Kyzym iz organizacije La Strada Ukrajina govorila je o iskustvu organizacije koja pruža direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima, dok je o izazovima u suzbijanju trgovine ljudima u celom OEBS regionu govorila Astrid Gonterer iz kancelarije OSCE/ODIHR iz Varšave. Moderatori sesija su bili Madis Vainomaa, nezavisni ekspert, Munir Podumljak iz Partnerstva za društveni razvoj iz Hrvatske i Tamara Vukasović iz ASTRE.

pdf button Konferencija o radnoj eksploataciji - preporuke i zakljucci