iz kruga logoSvako vreme nosi izvesne promene praćene novinama u radu, pa je tako organizacija ...IZ KRUGA, nakon deset godina rada ušla u fazu proširivanja rada i u drugim gradovima Srbije.

Kao direktan produkt rada na pomenutom polju, od početka 2007. godine formirane su nove organizacije ...IZ KRUGA - Vojvodina, u Novom Sadu, na čijem je čelu Svjetlana Timotić, zatim u Nišu, organizacija "...Iz Kruga Niš", sa Jasminom Barać, i u Kragujevcu "...Iz Kruga Kragujevac", sa Slavicom Đurđević. Sve formirane organizacije su samostalne organizacione jedinice, ali su i u sastavu saveza "Mreža ...IZ KRUGA - Srbija", koji je registrovan u julu 2011.  Formiranje i umrežavanje regionalnih organizacija "...Iz Kruga" ima i jedan bazičan, širi, društveni značaj. Socijalno-ekonomski uslovi osiromašenja većine stanovništva, ratovi, raseljavanje i migracije stanovništva, predstavljaju veoma pogodne okolnosti za manifestaciju i učestalost najrazličitijih oblika diskriminacije i nasilja, a naročito nad ženama i decom sa invaliditetom.

Sve o radu Mreže ...IZ KRUGA - Srbija mozete naći na www.mreza.izkruga.org