Povodom trenda rodno nesenzibilisanog i diskriminatornog pisanja medija o nasilju prema ženama, koji se ponavlja u domaćim medijima u poslednjih nekoliko meseci Mreža Žene protiv nasilja obratila se Savetu za štampu. Upućen je predlog za organizovanje edukacije za novinare sa specijalnim fokusom na izveštavanje o slučajevima nasilja prema ženama i urađena analiza novinskih članaka koji ukazuju na diskriminaciju.

pdf button Molba Mreže ŽPN Savetu za štampu

pdf button Analiza novinskih članaka o nasilju prema ženama

pdf button Odgovor Saveta za štampu