Tokom kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama" 2011. godine, Ministarstvo pravde pozitivno je reagovalo na inicijativu Mreze Žene protiv nasilja i Autonomnog ženskog centra u vezi sa uvođenjem novog krivičnog dela Proganjanje u Krivični zakonik. Međutim, Predlog zakona o izmenama i dopunama KZ/a nije uključio traženo novo krivično delo. Tim povodom, Mreža ŽPN i AŽC tražile su od državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena, koji je javno govorio o podrsci uvođenju ovog krivičnog dela u KZ RS odgovor: sta je uzrok odustajanja od uvođenja novog krivičnog dela?

pdf button Dopis državnom sekretaru Ministarstva pravde Slobodanu Homenu