pesc-radionica-1Udruženje žena Peščanik iz Kruševca je u periodu od 2009. do kraja 2011.godine održalo 18 radionica za devojke u srednjim školama, u okviru projekta “Ženski informativno-edukativni centar” koji podržava švedska organizacija Kvinna till Kvinna. Na ovim radionicama učestvovalo je 276 devojaka, učenica srednjih škola. Radionice su održane u Gimnaziji, Građevinsko-tehnološkoj školi, Tekstilnoj školi i Ekonomskoj školi u Kruševcu.

U 2011. godini Udruženje žena Peščanik održalo je trening za vršnjačku edukaciju za devojke iz 6 opština Rasinskog okruga. Ovaj trening pohađalo je 17 devojaka, koje su potom održale 12 radionica na kojima je učestvovalo 158 devojaka, učenica srednjih škola. Samo tokom  2011. godine održano je 20 radionica koje su pohađale 292 devojke. Na ovim radionicama devojke su dobile osnovne informacije o ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji, nasilju nad ženama itd. Predavanje je bilo radioničarskog tipa i obrađivane su teme ”Rod i pol” i ”Nasilje u adolescentskim vezama”. Tema "nasilje" obrađivana je kroz definiciju UN nasilja nad ženama, krugove nasilja, vrste nasilja, razloge zašto žena/devojka ostaje u nasilju, kao i predrasude o nasilju.

Po zapažanju aktivistkinja Udruženja žena “Peščanik” učenice su jako zainteresovane za ovakve teme, i već su imale neko predznanje o nasilju. Aktivno su učestvovale na radionicama, davale svoje mišljenje i izražavale želju za više ovakvih radionica. Aktivistkinje Peščanika smatraju da je ovakav način rada sa mladim devojkama jako bitan u prevenciji nasilja nad ženama, da se u školama ne priča o rodnoj ravnopravnosti, niti o ženskim pravima, te da su ove radionice jedinstvena prilika da devojke dobiju informacije koje su značajne za njihovo osnaživanje.


Tekst preuzet sa sajta Udruženja žena “Peščanik” i adaptiran.
Fotografije je moguće videti i preuzeti na Facebook stranici Udruženja žena Peščanik