logo zpnU senci masovnih ubistava u Beogradu, Mladenovcu i Smederevu ubijene su još tri žene, za samo sedam dana. Od 3. do 10. maja života su lišene žene u Staroj Pazovi, Ćićevcu i Novom sadu, od njih su dve ubijene vatrenim oružjem, a jedna prebijena do smrti.

Za 19 sedmica u 2023. godini u porodičnom i partnerskom nasilju je ubijeno 17 žena! Jedna od njih je bila dvogodišnja devojčica, a jedna adolescentkinja.

Naši apeli da nosioci vlasti i državni organi postanu svesni ozbiljnosti femicida kao jednog od akutnih bezbednosnih problema u Srbiji – ostaju bez odjeka. Trideset odsto svih ubistava u Srbiji čine ubistva žena u porodično-partnerskom nasilju! Državi to još nije dovoljno da reaguje ozbiljno.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stručna javnost ocenila kao kvalitetan, ostaje mrtvo slovo na papiru – što zbog nedoslednog sprovođenja, što zbog toga što nisu obezbeđeni materijalni i kadrovski kapaciteti koji bi ga pratili.

Podsećamo da prema evropskim standardima Srbiji nedostaje dve trećine mesta u sigurnim kućama.

Opšti apeli ženama da prijavljuju nasilnika i da napuste vezu u nekim slučajevima se pokazuju i po život opasnim, jer sistem nije u stanju da zaštiti ženu kad prijavi ili ode. Poslednji takav primer je ubistvo žene u Novom Sadu – život joj je oduzela osoba koja je imala zabranu prilaska i od koje je prethodno oduzeto više primeraka oružja. Setimo se i žene iz Pirota koju je u martu ubio muškarac osuđivan za progranjanje, sa više prijava za nasilje i posle toga, a koji ni dana nije proveo u pritvoru.

Našim zahtevima da država Srbija:

  • Uspostavi centralnu evidenciju podataka o nasilju nad ženama i posebno o femicidu;
  • Formira radno telo koje će obavljati dubinsku analizu podataka i karakterističnih slučajeva, i koje će činiti i predstavnice ženskih organizacija i nezavisnih stručnjaka;
  • Da ovo telo sačini preporuke za izmenu propisa i protokola;
  • Da za sprovođenje zakona država pojača resurse institucija i nevladinih organizacija koje rade sa žrtvama partnerskog nasilja.

priključujemo i zahtev Autonomnog ženskog centra

  • Da Narodna Skuština organizuje javno slušanje na kome će od nadležnih zatražiti izveštaje o postupanju u slučajevima femicida u kojima je pre ubistva bilo prijavljivano nasilje, kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta.

Mreža Žene protiv nasilja