femicid saopstenje 18 maj 2021

Okrugli sto povodom obeležavanja
18. maja - Dana sećanja na žene žrtve nasilja

Mreža Žene protiv nasilja zahteva od nadležnih institucija da ojačaju koordinaciju relevantnih službi u skladu sa postojećim zakonskim okvirom, da unaprede praksu i da efikasnije sarađuju sa organizacijama civilnog društva.

U okviru kampanje „Da li znaš šta je femicid“ koja je motivisana i organizovana s ciljem obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja, u periodu od 5. do 25. maja, Mreža Žene protiv nasilja je danas održala Okrugli sto: Femicid u Srbiji. 

Sve sagovornice su se složile da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv, bez obzira da li je u javnom ili u privatnom prostoru, posebno kada govorimo o ovako ekstremnom nasilju nad ženama koje dovodi do ubistva.

Insistiramo na vođenju precizne zvanične statistike koja će, uz podršku podataka koje vode organizacije i mreža Žene protiv nasilja, doprineti boljem razumevanju šireg konteksta u kome se dešava ubistvo žene. Jer, praćenje i analiza svakog pojedinačnog slučaja jedino može pomoći nadalje u prevenciji femicida i formulisanje efikasnijih mera.

Takođe, važna je dalja edukacija javnih uposlenika i svih drugih društvenih aktera i akterki kao i nastavak intenzivnije saradnje sa novinarkama i novinarima.

Jer, femicid jeste zločin pojedinca ali na koji mora da reaguje celo društvo!

Insitiramo da se radi mnogo snažnije na prevenciji kao najznačajnijoj i dugotrajnoj borbi za sprečavanje femicida. Zato je važno da koristimo iskustva Evropske opservatorije za femicid, da nastavimo sa kampanjama zastupanja i informisanja javnosti.

Posebno ističemo da je neophodan zajednički i sveobuhvatniji pristup rada medija i institucija koje će se baviti ovim fenomenom. Jer, nasilje je svuda prisutno a tolerancija sve izraženija.

Zahtevamo i da se više problematizuje ovaj fenomen kroz obrazovanje, kulturu, posebno kroz rad sa mladima. Važno je da se kroz različite sadržaje i forme radi na prevazilaženju rodnih stereotipa, posebno u situaciji kada se dešava retradicionalizacija i repatrijarhalizacija društva, koji su dalje plodno tle za pojavu femicida.