"Borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji" - Konferencija u Domu Narodne skupštine

Konferencija u Domu Narodne skupštineTo je prvi događaj posvećen borbi protiv trgovine ljudima u kojem Skupština Srbije učestvuje kao domaćin i suorganizator.

Cilj konferencije je unapređivanje i jačanje nacionalnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji, kao i podizanje svesti i skretanje pažnje ključnim kreatorima politike na međunarodne obaveze koje je država preuzela.

Konferencija je okupila brojne učesnike - predstavnika nacionalnih institucija, uključujući i poslanike, relevantna ministarstva, pravosudne organe i civilno društvo, istaknute stručnjake i međunarodne organizacije.

Učesnik konferencije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je srpska policija prethodnih godina ostvarila značajne rezultate u borbi protiv trgovine ljudima, sa velikim brojem otkrivenih slučajeva i identifikovanih žrtava.

Prema njegovim rečima, zabrinjavajući je podatak koji pokazuje da je gotovo polovina identifikovanih žrtava mlađa od osamnaest godina.

"Da bismo bili što uspešniji moramo da uspostavimo još snažnije i formalnije partnerstvo, kako na nacionalnom nivou između državnih organa i nevladinih međunarodnih organizacija, tako na regionalnom, evropskom i internacionalnom nivou", rekao je Dačić.  

Predsednica skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da je parlament značajan faktor u sprovođenju nacionalnog mehanizma u
prevenciji trgovine ljudima jer bez konkretnih zakona nema ni uspešnog procesuiranja onih koji eksploatišu druge, niti zaštite žrtava.

Ona je podsetila da je Skupština Srbije usvojila niz zakona koji su državnim organima pružili osnov za borbu protiv trgovine ljudima, a ukazala je i na kontrolnu ulogu parlamenta, navodeći da poslanici u resornim odborima prate sprovođenje zakona u u toj oblasti.  

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Dimitrios Kipreos, upozorio je da još uvek postoje zablude o prirodi trgovine ljudima i žrtvama ovog zločina.

“Mnogi misle da su žrtve samo žene iz inostarnstva koje su otete ili prodate. Činjenica je nažalost da danas veliki broj žrtava trgovine ljudima koje su identifiklovane u Srbiji zapravo potiču iz Srbije. Istina je da su žene i devojake najugroženije, ali sve je više žrtava koje se iskorišćavaju za prinudni rad. I muškarci mogu postati žrtve trgovine ljudima, a deca još uvek spadaju u ugroženu kategoriju“, naveo je on.  

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer podsetio je da je trgovina ljudima jedan od najgnusnijih zločina.

“Zločin koji krši osnovna ljudska prava, prava deteta i ljudsko dostojanstvo. Svake godine u svetu 700.000 žena i dece postaju nove žrtve trgovine ljudima. Većina njih ima između 15 i 24 godine. Još jedan poražavajući broj se mora spomenuti – 44 posto žrtava je zloupotrebljeno za seksulanu eksploaticiju. Samo u Evropi oko 100.000 žena svake godine prinudno je gurnuto u ovu vrstu ekploatacije, a dobar deo njih je prošao kroz tzv. balkansku rutu“, kazao je on.

Porazna statistika

Srbija je kao i mnoge države u svetu, prepoznata kao zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima.

Služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima tokom prošle godine identifikovala je dva i po puta više žrtava nego u 2008. godini, uglavnom žena, u 90 odsto slučajeva Srpkinja, navodi se na sajtu nevladine organizacije za borbu protiv trgovine ljudima "Astra".

Trgovina je za cilj imala seksualnu eksploataciju, radnu eksploataciju, prosjačenje, sklapanje prinudnog braka, prinude na vršenje krivičnih dela.

Pored žena, žrtve trgovine ljudima su sve češće deca i muškarci, a poslednjih godina u Srbiji se, prema podacima Astre, pojavljuje i interna trgovina ljudima, koja podrazumeva da se na području jedne zemlje odvija ceo proces od vrbovanja do eksploatacije.  

Za krivično delo trgovine ljudima, policija je tokom 2009. godine podnela 51 krivičnu prijavu, u kojoj se 85 osoba pojavljuju kao oštećeni - 79 državljana Srbije i šestoro stranaca.

Više od pola miliona ljudi svake godine postaju žrtve trgovine ljudima, taj problem posebno pogađa Balkan, zbog militarizacije regiona, njegovog geografskog položaja i teške ekonomske situacije, navode u "Astri".

Konferencija u Domu Narodne skupštineProcenjuje se da u zapadnu Evropu godišnje stiže nekoliko stotina hiljada žena, žrtava trgovine ljudima. Godišnja dobit od seksualnog iskorišćavanja žena iznosi viša od 12 milijardi dolara.

Muškarci su najčešće žrtve prisilnog rada, žene prostitucije, a deca prosjačenja i prodaje porodicama bez dece.

Evropska komisija je 2007. godine proglasila 18. oktobar Evropskim danom borbe protiv trgovine ljudima.

Njegovo obeležavanje je važno u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, te u podizanju svesti javnosti o tom fenomenu koji predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.