impuls tutin logoInstitucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, postupajući po pritužbi predsednice udruženja građana „Impuls“ iz Tutina, Dženete Agović, donela je Mišljenje da je privredno društvo „Code Trade JNJ“ d.o.o iz Novog Pazara prekršilo Zakon o zabrani diskriminacije, 3. avgusta 2019. godine, tokom trajanja Festivala koje je organizovalo ovo udruženje.

Da podsetimo, tokom održavanja šestog „Festivala ženskog prijateljstva“ u organizaciji Udruženja građana „Impuls“ došlo je do ugrožavanja bezbednosti učesnica Festivala i  narušavanja njihovog prava na ravnopravnost. Naime, drugog dana festivala 3. avgusta 2019. godine, organizovana je kampanja na društvenim mrežama protiv organizatorki i učesnica festivala jer je njihova namera da u gradu izvedu performans protiv nasilja nad ženama u javnosti okarakterisana kao „gej parada u Tutinu“.

Istim povodom, vlasnik restorana „Ras“ na Pazarištu (nedaleko od Novog Pazara) zabranio je učesnicama Festivala da dođu na unapred ugovorenu večeru rečima da je „LGBT osobama zabranjen pristup u restoran Ras“.

S tim u vezi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučio je  privrednom društvu „Code Trade JNJ“ u čijem je vlasništvu pomenuti restoran, da uputi pisano izvinjenje zbog otkazivanja večere učesnicama Festivala ženskog prijateljstva u restoranu „Ras“ - Pazarište kao i da ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti pridržava propisa o zabrani diskriminacije, o čemu je dužno da obavesti Poverenika u roku od 30 dana od dana prijema Mišljenja i Preporuke.

Ukoliko „Code Trade JNJ“ d.o.o na postupi u skladu sa preporukom biće doneta mera izricanja Opomene, o kojoj će Poverenik obavestiti javnost putem sredstava javnog informisanja.

Članice udruženja „Impuls“ Mišljenje i Preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti doživljavaju ne samo kao satisfakciju zbog učinjene diskriminacije, već i kao važnu poruku čitavoj javnosti Sandžaka da se pravo na ravnopravnost mora poštovati.

Impuls će nastaviti svoj rad na afirmaciji ženskih prava, ali i prava drugih ugroženih grupa u društvu, uključujući i prava LGBT osoba.

U Tutinu, 06.03.2020.