logo zpn

Mreža Žene protiv nasilja poziva građane i građanke Srbije na novi skup podrške i iskazivanja solidarnosti sa Marijom Lukić i svim ženama sa iskustvom seksualnog nasilja
petak 06. 03. 2020.

Kruševac, ispred zgrade Osnovnog suda, od 10.45h

Za petak, 06. mart 2020. u Osnovnom sudu u Kruševcu, zakazano je novo ročište u postupku, koji država Srbija vodi protiv Milutina Jeličića, bivšeg predsednika opštine Brus za krivično delo nedozvoljene polne radnje[1] i polno uznemiravanje[2], po krivičnoj prijavi Marije Lukić. Za isto delo, protiv Jeličića je prijavu podnelo još šest žena iz Brusa, ali su te prijave odbačene jer su, navodno, neosnovane.

Kao građanke i aktivistkinje veoma smo zainteresovane za tok i ishod suđenja. Prisustvovale smo svakom ročištu u sudnici, zajedno sa aktivistkinjama i aktivistima Mreže Žena u crnom i Ne davimo Beograd. Smatramo da je naše prisustvo u sudnici važno kako zbog transparentnosti procesa tako i zbog podrške koju iskazujemo Mariji Lukić i svim ženama koje su pretrpele bilo koji oblik seksualnog nasilja. Na taj način im, takođe, poručujemo da nisu same i da za njih postoji pravda, ma koliko teško dostižna.

Žene koje se usude da prijave seksualno nasilje i nasilnika su, ne retko, izložene rodnim stereotipima, verbalnim napadima i osudama da su same krive za nasilje koje im se dogodilo, kao i sudskim postupcima koji predugo traju. Napominjemo da smo i mi, zato što podržavamo Mariju i druge žene sa iskustvom seksualnog nasilja, ispred sudnice i u zgradi suda bile izložene uvredama pristalica i partijskih kolega optuženog, a da niko od zvaničnika, kao ni policija koja je obezbeđivala skup nije reagovala na takvo ponašanje.

Uoči ročišta u petak, 06. marta, Mreža Žene protiv nasilja još jedanput iskazuje podršku Mariji Lukić i svim ženama sa iskustvom seksualnog nasilja. Pozivamo sud da sudi nepristrasno i po zakonu. Tražimo od države Srbije da pitanju nasilja prema ženama posveti „dužnu pažnju“, na koju se obavezala ratifikovanjem Istanbulske konvencije i adekvatno zaštiti žene i decu, koji su preživeli nasilje. Zahtevamo obezbeđivanje kontinuiranog rada na podizanju svesti javnosti uključujući predstavnike institucija i pružaoce usluga, o različitim vrstama nasilja, posebno imajući u vidu seksualno nasilje prema ženama i deci.

Građanke i građane Srbije pozivamo da se pridruže našim zahtevima i osude nasilje prema ženama, na skupu u Kruševcu, na drugim javnim mestima, na društvenim mrežama, svuda i uvek!

PRAVDA ZA MARIJU LUKIĆ!

PRAVDA ZA SVE ŽENE SA ISKUSTVOM SEKSUALNOG NASILJA!

________________________________________

[1] član 182, stav 2 u vezi sa članom 181 stav 1 KZ
[2] član 182a, stav 1 u vezi stava 3 KZ