sos-logoSOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad je osnovan 8. marta 2002. godine, a kao samostalno udruženje građana postoji od novembra 2004. godine i  pruža neposredno pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u vidu emocionalne, informativne, psihološke i pravne podrške. Centar radi i na promociji, zaštiti, unapređenju položaja i prava žena, dece i omladine, kao i na razvijanju svesti o pravu na život bez nasilja i mogućnostima izlaza iz situacije nasilja. Udruženje SOS Ženski centar je članica Mreže Žene protiv nasilja i Mreže SOS Vojvodina. Broj SOS telefona SOS ženskog centra je 021/422–740, a dostupan je svakim radnim danom od 17h do 21h. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.