Pritužba Regulatornom telu za elektronske medije zbog sadržaja emisije DNK na TV Pink

Konstatujemo da je nasilnik u ovoj emisiji pretio ženi (da će je ostaviti), navodio metode kojima je bez saglasnosti pratio ženu (online), kontrolisao njen pristup novcu, izlovao je oduzimanjem telefona, okrivljavao je za “greške” koje je počinila u prošlosti, povređivao je fizički, što zajedno karakteriše ponašanje kažnjivo Krivičnim zakonikom RS.

Opširnije...

Peticija - Kaznimo promotere nasilja!

Mreža Žene protiv nasilja i dole potpisane organizacije zahtevaju od REM-a da zabrani dalje emitovanje emisije “DNK” i oduzme dozvolu za emitovanje signala TV Pink.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

Obraćamo se javnosti potrešene vešću o ubistvu Z.K. (26 god.), koju je u Jagodini na smrt pretukao suprug S.K. (29 god.), dok je njihovo dvoje maloletne dece bilo u susednoj sobi. Razočaranje, nevericu i ljutnju izazvala je vest da je jedan od mogućih motiva za ubistvo sumnja na prevaru, izneta u reality show emisiji DNK (TV Pink) u kojoj su ubica i žrtva gostovali pre oko mesec dana.

Opširnije...

SOLIDARNOST – INTERNACIONALIZAM – KONTINUITET

8-mart-15Pozivajući na solidarnost sa potlačenim i ugnjetavanim radnicama i radnicima u Srbiji, aktivistkinje Ženskog pokreta su 8. marta organizovale protestni marš u cilju suprotstavljanja svim oblicima nepravde čiji su uzrok patrijarhat i kapitalizam i ukazale na probleme sa kojima se u ostvarivanju prava susreću žene.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja izražavaju najoštriji protest povodom juče objavljene vesti da je silovatelju povratniku izrečena veoma blaga prvostepena osuda i da mu je do pravnosnažnosti presude određen kućni pritvor. Okrivljeni Marjan Petkovski je već jednom, u sudskom postupku koji se vodi za krivično delo bludnih radnji koje je ranije učinio, pušten iz pritvora, čime je sud stvorio uslove da on ponovo siluje i ovog puta teško prebije novu žrtvu.

Opširnije...

Nema opravdanja za nasilje!

U poslednjih nekoliko dana veliku pažnju građanstva i medija privukla je fotografija javne ličnosti koju je ona objavila na svom facebook profilu, nakon što je preživela nasilje od strane supruga.  Smatrajući da pojedini komentari, izneti u javnoj diskusiji o ovom slučaju, štete razumevanju muškog nasilja prema ženama, odnosno dovode do toga da žena po drugi put preživi nasilje, ovog puta od strane javnosti, odlučile smo da se obratimo ovim saopštenjem.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

Mreža Žene protiv nasilja traži da Republičko javno tužilaštvo preispita rad Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu u predmetu u kome je Darijan Musić prvo optužen, a potom i osuđen za ubistvo Vladislave Čerevenko, i o tome obavesti javnost. Takođe smatramo i da postoji ozbiljan problem u tome što praksa sudova u Srbiji pokazuje da ne postoji nulta tolerancija na nasilje, već da se utvrđivanjem olakšavajućih okolnosti koje ne bi trebalo da imaju veze sa učinjenim krivičnim delom, opravdavaju učinioci nasilja i blaže kažnjavaju.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

Mreža Žene protiv nasilja zahteva od nadležnih državnih organa da preispitaju odgovornost i preduzmu odgovarajuće sankcije prema zaposlenim u institucijama koji nisu reagovali na odgovarajući način na prijavu muškog nasilja prema ženama, imajući u vidu da su njihovi propusti u radu doveli do ubistva žena.

Opširnije...

Stop femicidu i seksualnom nasilju nad ženama

stop-femiciduOko 30 aktivistkinja organizacija Žene u crnom i Mreže Žene protiv nasilja, u subotu 06. decembra 2014. godine, u crnini i ćutanju izašle su na ulicu da bi podsetile na ubijene i silovane žene u ratovima i porodično partnerskom kontekstu širom sveta.

Opširnije...

Zdravlje nije samo medicinsko, već i političko pitanje

srbija zdravljeKrizne godine su u Srbiji donijele institucionalno i financijsko podizanje praga dostupnosti osnovnih zdravstvenih usluga u domeni reproduktivnog zdravlja. Povlačenjem države iz uloge osiguravanja svim ženama dostupne javne zdravstvene zaštite otvaraju se prostori za privatne inicijative koje pravo na zdravstvenu skrb čine podložnim tržišnim neizvjesnostima.

Opširnije...