Mreža ŽPN u medijima

Centar za žrtve silovanja: Zaustavi - zaštiti - pomozi

08.11.2017U sedam vojvođanskih opština uspostavljeni su pilot centri za žrtve seksualnog nasilja. Osnovna uloga ovih centara je da žrtvama, osim adekvatne zdravstvene usluge, u saradnji sa policijom, tužilaštvom i centrom za socijalni rad, na jednom mestu pruži i svaku drugu pomoć i podršku.

Medij: TV Kanal 9
Datum objave: 08.11.2017.