Snaga devojčica se pojačava u Burmi

5-girl-determinedU Burmi žene se susreću sa preprekama prilikom zaposlenja i dobijanja zdravstvene nege, i ostaju i dalje manje zastupljene u politici, gde muškarci drže oko 95% mesta u parlamentu. Pored visoke stope siromaštva, devojke u adolescenciji kažu da osećaju pritisak da nađu posao ili da ostanu kod kuće i brinu se o mlađoj braći i sestrama, pre nego da idu u školu.

Opširnije...

Karen Tajag Vertido priča o korišćenju opcionalnog CEDAW protokola

Karen Tajag Vertido prepričava njena skorašnja iskustva o korišćenju Opcionalnog protokola Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW). Ovaj tekst je kopija prezentacije koju je Gđa. Vertido održala tokom Dana diskusije o opštim temama pristupu pravdi CEDAW komisije, februara 2013. Prenosimo ga uz njeno odobrenje.

Opširnije...

Istina o ženama koje “lažno prijavljuju“ silovanje

Joseph-and-Potiphars-wifeIdeja da žene “lažno prijavljuju“ silovanje postoji svuda, od EM Forestera do TV serija. Pitanje je zašto? U stvarnom životu lažne optužbe silovanja su izuzetno retke.

Opširnije...

Hollaback Hrvatska predstavlja spot o uličnom rodnom uznemiravanju

hollabackU Hollabacku - Reagiraj! Hrvatska smatraju da je ulično uznemiravanje oblik rodno uvjetovanog nasilja za kojeg nema opravdanja. Ono ne smije biti „nešto što moramo podnositi“. S ciljem osvještavanja o tom problemu pokrenute su sljedeće akcije.

Opširnije...

Specijalna izvestiteljka o nasilju nad ženama poziva države da rade na socio-kulturnim faktorima

Godišnji izveštaji Specijalne izvestiteljke o nasilju nad ženama, i o nezavisnosti sudija/kinja i advokata/kinja, Rašide Mandžu i Gabriel No lpredstavljeni su UN Savetu za ljudska prava 25. juna, i propraćeni živim, interaktivnim dijalogom. Nolin izveštaj proučava profesionalnu nezavisnost sudija/kinja i advokata/kinja – a posebno tužioca/teljki – dok Mandžulin izveštaj analizira fenomen nasilja nad ženama

Opširnije...

Najtužniji grafikon danas

rape infographicGrafikon jasno pokazuje činjenicu da su lažne optužbe silovanja krajnje retke, bez obzira što medijski izveštaji možda navode na drugi zaključak. Skoro su podjednako retke kao i slučajevi u kojima su silovatelji kažnjeni zatvorom.

Opširnije...

Protesti protiv silovanja u Indiji

india-protestOno što je sad drugačije je da su gradjanke i gradjani Indije, šokirani ozbiljnošću i brutalnošću ovog zločina postali ljuti zbog nekažnjivosti počinilaca seksualnog nasilja, a pored toga, odluka feminističkih grupa u Indiji da ime devojke ostane neobjavljeno u javnosti je dovela do toga da ljudi počnu da se na neki način identifikuju sa njom i razmišljaju da je ova devojka zapravo svaka žena, da bi mogla da bude bilo koja žena.

Opširnije...

Legalizacija prostitucije doprinosi povećanju trgovine ljudima

red light_district_sZemlje u kojima je prostitucija legalna iskusile su povećanje prijava trgovine ljudima, kaže novo istraživanje koje analizira uticaj legalizacije prostitucije na ono što se smatra kriminalnom industrijom sa najvećom stopom rasta u svetu.

Opširnije...

Papua Nova Gvineja: Zbog seksualnog nasilja devojčice napuštaju školovanje

papuaU pacifičkom narodu Papue Nove Gvineje seksualno nasilje nad mladim devojkama i devojčicama, kao i sramota i stigma koja ide uz to, mnoge prisiljava da napuste školovanje i stupe u rane brakove.

Opširnije...

U Pakistanu, ubijanje novorođenčadi u porastu

Podaci Edhi Fondacije govore da je više od 1,200 beba ubijeno i bačeno u Pakistanu prošle godine, što je za dvesta više nego prethodne godine. Statistike pokazuju da su u devet od deset slučajeva u pitanju devojčice, koje porodice mogu smatrati previše “skupim” za izdržavanje u zemlji u kojoj žene često ne smeju da rade.

Opširnije...